Napište nám

Předmět zprávy *
Zpráva *
Jméno a příjmení *
E-mail *
Telefon

Opište text *
Obnovit

Spolek Braunův Betlém.

Tento spolek byl založeno dne 2. 12. 2013 za účelem ochrany a záchrany vzácné historické památky sousoší a reliéfu Braunův Betlém, který byl vytvořen v období baroka přímo ve volné přírodě ve skalách v Novém lese u Dvora Králové nad Labem.

Vzhledem k tomu, že pokusy státu o záchranu dlouhodobě selhávají, klade si tento spolek za cíl následující dva cíle:

 1. Vytvořit podmínky společné koordinace pro restaurování a údržbu originálních soch a reliéfu v Novém lese spočívající v pravidelném postřiku proti mechu, který toto umělecké dílo trvale ničí.
 2. Takto restaurovaný Braunův Betlém zaměřit a naskenovat do 3D modelu a následně vytvořit kopie soch a reliéfu v původní velikosti. Kopie uložit aby toto vzácné dílo zůstalo zachováno i pro následující generace. Originály reliéfu Betléma ponechat na místě, neboť jsou součástí přírody a nelze je vyměnit za kopie.

Předseda spolku:

 • Leoš Pryšinger

Členové:

 • RNDr. Krisitna Tomášová
 • Jitka Blažková
 • Ladislav Machek
 • Helena Šecová
 • Alena Foltmanová
 • Karel Richtera
 • Kristián Richtera
 • Ing. Vladimír Hynek CSc.

Čestní členové:

 • Prof. JUDr. Ignác Antonín Hrdina, DrSc., O. Praem.
 • Johan Dendorfer, prezident UN–FOE–PRAE
 • Jan Schwarz, redaktor královédvorského Vlastivědného čtení

Na stránkách spolku byla použita následující literatura:

 1. T. Halík: Hrabě František Antonín Sporck a Kuks za jeho doby; Tisk Karel Trohoř – nákladem Odboru Klubu českých turistů. Ve Dvoře Králové nad Labem 1905.
 2. Dr. J. Kropáček: Kuks a Betlém na Královédvorsku; Nakladatelství Pavla Körbra. V Praze 1921.
 3. Jaromír Neumann, Josef Prošek: Matyáš Braun – Kuks; Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. V Praze 1959.
 4. Pavel Preiss: Boje s dvoulhlavou saní; Vyšehrad. V Praze 1981.
 5. Jiří Kaše, Petr Kotlík: Braunův Betlém; Paseka. V Praze a Litomyšli 1999.
 6. Emanuel Poche: Matthias Bernhard Braun monografie; Herausgegeben von Hans Jäger. Studienverlag. Innsbruck 2003.
 7. Gemeindeblatt Sautens – Weinachtsausgabe 2012 – str. 21.
 8. Archiv pana Ludwiga Auera, kronikáře obce Sautens.
 9. Archiv spolku Braunův Betlém.

Aktuality

Slavnost 300 let od Koupě Nového Lesa

26/02/2017

Dne 26.2.2017 proběhla ve Dvoře Králové nad Labem slavnost u příležitosti 300 let od Koupě Nového lesa hrabětem Šporkem. Dne 26. února roku 1717 prodali radní města Dvora Králové nad Labem hraběti Šporkovi Nový les, kde později vzniklo sousoší Braunův Betlém. Nyní uplynulo od této události 300 let. Na připomenutí tohoto výročí byl zopakovám příjezd hraběte Františka Antonína Šporka na královédvorskou radnici přesně po 300 letech, tedy 26. února 2017 po 13:00 na náměstí T. G. Masaryka a Staré radnici. Prestiž oslavám dodala přítomnost pana Stephana Sweerts-Sporcka, potomka hraběte Šporka, který přijal roli svého slavného předka. Byl přítomen purkmistr Jan Kučera, všech 16 radních a další autentické postavy, vše v barokních kostýmech.

Výstava v New Havenu

02/02/2016

Ve dnech 21.11.2015 - 31.1.2016 proběhla v New Havenu v USA výstava Radost světu: betlémy střední Evropy. Na této výstavě byl vystaven i sádrový odlitek modelu Braunova betléma. Model a fotodokumentaci této významné kulturní památku tak mělo možnost si prohlédnout celkem 12 245 návštěvníků.

Rozšíření naučné stezky Kuks - Betlém

01/02/2016

Na počátku roku 2016 byla rozšířena naučná ztezka Kuks - Betlém. Rozšíření vede od základů bývalé kaple Nalezení sv. Kříže z roku 1726 po bývalé cestě k Betlému a bývalé kapli Povýšení sv. Kříže z roku 1731. Cesta vede okolo bývalé poustevny sv. Antonína.

Vánoční výstava betlémů

06/12/2015

Ve dnech 30.11.2015 – 6.12.2015 se v prostorách staré radnice ve Dvoře Králové nad Labem konala vánoční výstava betlémů pořádaná Domem dětí a mládeže Jednička.

Očištění Příjezdu tří králů

16/10/2015

Ve dnech 23. – 25. září 2015 proběhlo očištění části Braunova Betléma Příjezdu tří králů Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Poslední neočištěnou částí je nyní Vidění svatého Huberta. Na fotografiích je vidět patrný rozdíl mezi očištěnou a neočištěnou částí celého díla.

Braunův Betelém na strojírenském veletrhu

03/10/2015

Firma MCAE Kuřim vytvořila z naskenovaných dat dřevořezby Braunova Betléma přesnou kopii dřevořezby na 3D pískové tiskarně ve stejné velikosti jako je dřevořezba. Model je vytvořen ze slévárenského písku tmavošedé barvy. Tato technika by v budoucnosti mohla pomáhat k zachování podob chátrajících historických památek. Pískový model byl vystaven na strojírenském veletrhu 2015 v Brně.

Vánoční výstava v Hostinném

02/01/2015

Dne 2.12.2014 proběhla vernisáž vánoční výstavy ve františkánském klášteře v Hostinném. Na výstavě byla vystavena i replika Braunova Betléma pana Leoše Pryšingera.

Očištění scény Narození páně

20/10/2014

Ve dnech 13. – 16. října 2014 proběhlo očištění části Braunova Betléma Narození páně Fakultou restaurování Univerzity Pardubice v Litomyšli. Na fotografiích je vidět patrný rozdíl mezi očištěnou a neočištěnou částí celého díla.

Obdivovatelé baroka

07/09/2014

Počátkem září navštívil Braunův Betlém turista dokonce až z Nového Zélandu, pan Wayne Wetton. Projevil obdiv k této kulturní památce a lítost nad jejím současným stavem.

Zahájení provozu nového webu

01/05/2014

Dne 1. května 2014 zahajujeme provoz nového webu, který je kompletně věnován Braunovu Betlému – skalnímu monumentu v Novém lese u Dvora Králové nad Labem. Provozovatelem tohoto webu je občanské sdružení Braunův Betlém. Obsahem webu je popis historie Braunova Betlému a popis pokusů o jeho záchranu. Dále pak je zde věnován prostor modelu Braunova Betlému, jehož autorem je řezbář pan Leoš Pryšinger. Ve fotogalerii pak najdete historické i současné fotografie Braunova Betléma i záběry jeho modelu.

Návštěva Johana Dendorfera

06/09/2013

Dne 6. 9. 2013 proběhla návštěva prezidenta světové federace betlémářů Johana Dendorfera ve Dvoře Králové nad Labem. Byl navštíven Kuks, Braunův Betlém, Dvůr Králové nad Labem a Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích.

Návštěva rodiště M. B. Brauna

16/11/2012

Rodiště M. B. Brauna se nachází v obci Sautens v údolí Ötztal v Ötztalských Alpách v Rakousku. Členové občanského sdružení navštívili rodiště M.B. Brauna kde byli přijati starostou obce Sautens. Proběhla návštěva muzea v Oetzu a návštěva rodného domu M.B. Brauna, kde majitel domu provozuje destilerii místní pálenky Mathias Braun. Z rozhodnutí místního zastupitelstva se opravuje bývalá kaple, kde bude umístěno muzeum M.B. Brauna.

Světový Kongres betlémářů v Innsbrucku

14/11/2012

Ve dnech 14 – 18. 11. 2012 proběhl Světový Kongres betlémářů UN-FOE-PRAE v Innsbrucku. Na světovém kongresu betlémářů v Innsbrucku byl představen plán revitalizace Kuksu.